Vitamin B2 bột trộn

  • 0 Đánh giá

Sản phẩm mới

Sản phẩm:

Vitamin B2 bột trộn

Công thức hóa học:

C17H20N4O6

Tên thường gọi:

Vitamin B2, Riboflavin

Xuất xứ:

Đức, Trung Quốc

Đóng gói:

25 kg/thùng

Mô tả:

-Dạng bột, không tan.

-Hàm lượng: 80% min.

Công dụng:

-Bổ sung vitamin B2.

-Cân bằng dinh dưỡng: vitamin B2 tham gia vào sự chuyển hoá thức ăn thành năng lượng

thông qua việc tham gia sự chuyển hoá glucid, lipid và protein bằng các enzyme.

-Nhân tố phát triển.

-Tình trạng của da.

-Thị giác: vitamin B2 có ảnh hưởng tới khả năng cảm thụ ánh sáng của mắt .

Ứng dụng:

Ngành thực phẩm, thủy sản, chăn nuôi, thú y…

Giá:

Gọi (028) 38 31 31 21

Xem thêm chi tiết

100 Sản phẩm

Giá: 0 ₫

Số lượng:

Sản phẩm:

Vitamin B2 bột trộn

Công thức hóa học:

C17H20N4O6

Tên thường gọi:

Vitamin B2 Riboflavin

Xuất xứ:

Đức Trung Quốc

Đóng gói:

25 kg/thùng

Mô tả:

-Dạng bột không tan.

-Hàm lượng: 80% min.

Công dụng

-Bổ sung vitamin B2.

-Cân bằng dinh dưỡng: vitamin B2 tham gia vào sự chuyển hoá thức ăn thành năng lượng thông qua việc tham gia sự chuyển hoá glucid lipid và protein bằng các enzyme.

-Nhân tố phát triển.

-Tình trạng của da.

-Thị giác: vitamin B2 có ảnh hưởng tới khả năng cảm thụ ánh sáng của mắt .

Ứng dụng:

Ngành thực phẩm thủy sản chăn nuôi thú y…

Giá:

Gọi (08) 38 31 31 21

Không có đánh giá của khách hàng tại thời điểm này.

Viết một đánh giá

Vitamin B2 bột trộn

Vitamin B2 bột trộn

Sản phẩm:

Vitamin B2 bột trộn

Công thức hóa học:

C17H20N4O6

Tên thường gọi:

Vitamin B2, Riboflavin

Xuất xứ:

Đức, Trung Quốc

Đóng gói:

25 kg/thùng

Mô tả:

-Dạng bột, không tan.

-Hàm lượng: 80% min.

Công dụng:

-Bổ sung vitamin B2.

-Cân bằng dinh dưỡng: vitamin B2 tham gia vào sự chuyển hoá thức ăn thành năng lượng

thông qua việc tham gia sự chuyển hoá glucid, lipid và protein bằng các enzyme.

-Nhân tố phát triển.

-Tình trạng của da.

-Thị giác: vitamin B2 có ảnh hưởng tới khả năng cảm thụ ánh sáng của mắt .

Ứng dụng:

Ngành thực phẩm, thủy sản, chăn nuôi, thú y…

Giá:

Gọi (028) 38 31 31 21

Sản phẩm cùng loại