Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet)

  • 0 Đánh giá

Sản phẩm mới

Sản phẩm:

Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet)

Công thức hóa học:

2Na2CO3.3H2O2

Tên thường gọi:

Oxytagen viên, Sodium Percarbonate Tablet

Xuất xứ:

Trung Quốc

Đóng gói:

25 kg/thùng

Mô tả:

-Dạng viên lớn, màu trắng.

-Hàm lượng: active oxygen 13,5% min.

Công dụng:

-Chất tạo oxy trong nuôi trồng thủy sản, xử lý nước.

-Thuốc sát trùng, chất khử mùi.

-Chất tẩy trắng, làm khô trong ngành công nghiệp dệt may.

-Chất tẩy trắng trong ngành công nghiệp sản xuất giấy.

-Tạo oxy trong điều trị y tế.

Ứng dụng:

Ngành thủy sản, xử lý nước, giấy, dệt…

Giá:

Gọi (08) 38 31 31 21

Xem thêm chi tiết

100 Sản phẩm

Giá: 0 ₫

Số lượng:

Sản phẩm:

Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet)

Công thức hóa học:

2Na2CO3.3H2O2

Tên thường gọi:

Oxytagen viên Sodium Percarbonate Tablet

Xuất xứ:

Trung Quốc

Đóng gói:

25 kg/thùng

Mô tả:

-Dạng viên lớn màu trắng.

-Hàm lượng: active oxygen 135% min.

Công dụng:

-Chất tạo Oxy trong nuôi trồng thủy sản xử lý nước.

-Thuốc sát trùng chất khử mùi.

-Chất tẩy trắng làm khô trong ngành công nghiệp dệt may.

-Chất tẩy trắng trong ngành công nghiệp sản xuất giấy.

-Tạo Oxy trong điều trị y tế.

Ứng dụng:

Ngành thủy sản xử lý nước giấy dệt…

Giá:

Gọi (08) 38 31 31 21

Không có đánh giá của khách hàng tại thời điểm này.

Viết một đánh giá

Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet)

Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet)

Sản phẩm:

Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet)

Công thức hóa học:

2Na2CO3.3H2O2

Tên thường gọi:

Oxytagen viên, Sodium Percarbonate Tablet

Xuất xứ:

Trung Quốc

Đóng gói:

25 kg/thùng

Mô tả:

-Dạng viên lớn, màu trắng.

-Hàm lượng: active oxygen 13,5% min.

Công dụng:

-Chất tạo oxy trong nuôi trồng thủy sản, xử lý nước.

-Thuốc sát trùng, chất khử mùi.

-Chất tẩy trắng, làm khô trong ngành công nghiệp dệt may.

-Chất tẩy trắng trong ngành công nghiệp sản xuất giấy.

-Tạo oxy trong điều trị y tế.

Ứng dụng:

Ngành thủy sản, xử lý nước, giấy, dệt…

Giá:

Gọi (08) 38 31 31 21

Sản phẩm cùng loại