Polymer Cation

  • 0 Đánh giá

Sản phẩm mới

Sản phẩm:

Polymer Cation

Công thức hóa học:

CONH2[CH2CH]n

Tên thường gọi:

Polymer Cation, Chất kết bông

Xuất xứ:

Anh

Đóng gói:

25 kg/bao

Mô tả:

-Polymer Cation hoạt động trong môi trường acid và bazo, không làm thay đổi giá trị pH. Là chất trợ đông tụ dùng trong xử lý bùn, nước thải, công nghiệp giấy, hoặc hỗ trợ lắng trong quá

trình tách pha lỏng-rắn.

-Dạng bột hoặc hạt nhỏ, màu trắng.

Công dụng:

Phù hợp xử lý bùn và nước thải

Ứng dụng:

Ngành xử lý nước, giấy.

Giá:

Gọi (028) 38 31 31 21

Xem thêm chi tiết

100 Sản phẩm

Giá: 0 ₫

Số lượng:

Sản phẩm:

Polymer Cation

Công thức hóa học:

CONH2[CH2CH]n

Tên thường gọi:

Polymer Cation Chất kết bông

Xuất xứ:

Anh

Đóng gói:

25 kg/bao

Mô tả:

-Polymer Cation hoạt động trong môi trường acid và bazo không làm thay đổi giá trị pH. Là chất trợ đông tụ dùng trong xử lý bùn nước thải công nghiệp giấy hoặc hỗ trợ lắng trong quá trình tách pha lỏng-rắn.


-Dạng bột hoặc hạt nhỏ màu trắng.

Công dụng:

Phù hợp xử lý bùn và nước thải

Ứng dụng:

Ngành xử lý nước giấy.

Giá:

Gọi (028) 38 31 31 21

Không có đánh giá của khách hàng tại thời điểm này.

Viết một đánh giá

Polymer Cation

Polymer Cation

Sản phẩm:

Polymer Cation

Công thức hóa học:

CONH2[CH2CH]n

Tên thường gọi:

Polymer Cation, Chất kết bông

Xuất xứ:

Anh

Đóng gói:

25 kg/bao

Mô tả:

-Polymer Cation hoạt động trong môi trường acid và bazo, không làm thay đổi giá trị pH. Là chất trợ đông tụ dùng trong xử lý bùn, nước thải, công nghiệp giấy, hoặc hỗ trợ lắng trong quá

trình tách pha lỏng-rắn.

-Dạng bột hoặc hạt nhỏ, màu trắng.

Công dụng:

Phù hợp xử lý bùn và nước thải

Ứng dụng:

Ngành xử lý nước, giấy.

Giá:

Gọi (028) 38 31 31 21

Sản phẩm cùng loại